สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ

- อายุ ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.ขึ้นไป สาขาการบัญชี

- มีทักษะการใช้โปรแกรม Express และ โปรแกรม Ms office 

- ถ้ามีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- อายุ ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 , ปวช.ขึ้นไป สาขาใดก็ได้
- มีทักษะการใช้โปรแกรม Ms office และมีความรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว
- ถ้ามีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ธุรการฝ่ายขายและการตลาด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- อายุ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.ขึ้นไป สาขาใดก็ได้
- มีทักษะการใช้โปรแกรม Ms office
- มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (Q.C.) จำนวนมาก
คุณสมบัติ
-  อายุ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร / ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ
-  อายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ถ้ามีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- อายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
พนักงานฝายผลิต จำนวนมาก
คุณสมบัติ
-  อายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  สัญชาติไทยและบุคคลต่างด้าว
- สามารถทำงานเป็นกะได้