ฝา (Closer)

   ทาง บริษัทเชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด มีฝา สำหรับขวดทุกประเภท ทั้งแบบฝาพับ ฝาเกลียว ฝากด เหมาะสำหรับบรรจุแบบสัมผัสอาหารและเครื่องดื่ม สามารถพิมพ์โลโก้บนฝา หรือพิมพ์วันผลิต/วันหมดอายุ/Lot. No. เพิ่มได้ตามความต้องการ

   ฝาขวดเพท 29 mm
ฝาเพทสีเขียวอ่อน 2
close
รหัส : สค-ฝ89
พลาสติก : -
ขนาด : 29 mm
สี : เขียวอ่อน
บรรจุ : 4000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 29 mm
ฝาเพทสีม่วง 2
close
รหัส : สค-ฝ90
พลาสติก : -
ขนาด : 29 mm
สี : ม่วง
บรรจุ : 4000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 29 mm
ฝาเพทสีฟ้า 2
close
รหัส : สค-ฝ85
พลาสติก : -
ขนาด : 29 mm
สี : ฟ้า
บรรจุ : 4000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 29 mm
ฝาเพทสีส้ม 2
close
รหัส : สค-ฝ92
พลาสติก : -
ขนาด : 29 mm
สี : ส้ม
บรรจุ : 4000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 29 mm
ฝาเพทสีชมพู 2
close
รหัส : สค-ฝ93
พลาสติก : -
ขนาด : 29 mm
สี : ชมพู
บรรจุ : 4000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 29 mm
ฝาเพทสีขาว 2
close
รหัส : สค-ฝ86
พลาสติก : -
ขนาด : 29 mm
สี : ขาว
บรรจุ : 4000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 29 mm