ฝา (Closer)

   ทาง บริษัทเชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด มีฝา สำหรับขวดทุกประเภท ทั้งแบบฝาพับ ฝาเกลียว ฝากด เหมาะสำหรับบรรจุแบบสัมผัสอาหารและเครื่องดื่ม สามารถพิมพ์โลโก้บนฝา หรือพิมพ์วันผลิต/วันหมดอายุ/Lot. No. เพิ่มได้ตามความต้องการ

   ฝาถัง
ฝาถังปากเล็ก
close
รหัส : สค-ฝ14
พลาสติก : -
ขนาด : -
สี : ขาวขุ่น
บรรจุ : -
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้ปิดฝาถัง 20 ลิตร ปากเล็ก
ฝาถังปากกว้าง
close
รหัส : สค-ฝ26
พลาสติก : -
ขนาด : -
สี : ขาวขุ่น
บรรจุ : -
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้ปิดฝาถัง 20 ลิตร ปากกว้าง
ฝาถังเพท 18.9
close
รหัส : สค-ฝ95
พลาสติก : -
ขนาด : -
สี : ฟ้า
บรรจุ : -
ลักษณะ : เกลียว
อื่นๆ : -