ฝา (Closer)

   ทาง บริษัทเชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด มีฝา สำหรับขวดทุกประเภท ทั้งแบบฝาพับ ฝาเกลียว ฝากด เหมาะสำหรับบรรจุแบบสัมผัสอาหารและเครื่องดื่ม สามารถพิมพ์โลโก้บนฝา หรือพิมพ์วันผลิต/วันหมดอายุ/Lot. No. เพิ่มได้ตามความต้องการ

   ฝาน้ำทูเวย์
ฝาวันเวย์
close
รหัส : สค-ฝ 51
พลาสติก : -
ขนาด : -
สี : ขาวขุ่น
บรรจุ : 2500 ชิ้น/แพค
ลักษณะ : ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
อื่นๆ : สามารถใช้ได้เฉพาะขวดทูเวย์ปากกว้าง
ฝาเกลียว 1
close
รหัส : สค-ฝ 11
พลาสติก : -
ขนาด : -
สี : ขาวขุ่น
บรรจุ : 5 kg
ลักษณะ : สามารถใช้ซ้ำได้
อื่นๆ : ใช้กับขวด PE ทูเวย์ปากเกลียว
ฝาเกลียว 2
close
รหัส : สค-ฝ07
พลาสติก : -
ขนาด : -
สี : ขาว
บรรจุ : 15 กิโลกรัม
ลักษณะ : ปิดเกลียว
อื่นๆ : -