ฝา (Closer)

   ทาง บริษัทเชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด มีฝา สำหรับขวดทุกประเภท ทั้งแบบฝาพับ ฝาเกลียว ฝากด เหมาะสำหรับบรรจุแบบสัมผัสอาหารและเครื่องดื่ม สามารถพิมพ์โลโก้บนฝา หรือพิมพ์วันผลิต/วันหมดอายุ/Lot. No. เพิ่มได้ตามความต้องการ

   ฝาจุกขวดแก้ว
ฝาอะลูมิเนียม
close
รหัส : สก-ฝ 01
พลาสติก : -
ขนาด : -
สี : -
บรรจุ : -
ลักษณะ : -
อื่นๆ : สำหรับปิดขวดแก้ว