ฝา (Closer)

   ทาง บริษัทเชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด มีฝา สำหรับขวดทุกประเภท ทั้งแบบฝาพับ ฝาเกลียว ฝากด เหมาะสำหรับบรรจุแบบสัมผัสอาหารและเครื่องดื่ม สามารถพิมพ์โลโก้บนฝา หรือพิมพ์วันผลิต/วันหมดอายุ/Lot. No. เพิ่มได้ตามความต้องการ

   ฝาแกลลอน
ฝาแกลลอน 1 รุ่นล็อค
close
รหัส : สค-ฝ43
พลาสติก : -
ขนาด : -
สี : ขาวขุ่น
บรรจุ : -
ลักษณะ : -
อื่นๆ : สำหรับแกลลอนขนาด 3.8 ลิตร
ฝาในแกลลอน
close
รหัส : สค- ฝ18
พลาสติก : -
ขนาด : -
สี : ขาว
บรรจุ : 1 ชิ้น
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้สำหรับแกลลอน 1,4 และ 4.4 ลิตร
ฝาแกลลอน 2
close
รหัส : สค- ฝ19
พลาสติก : -
ขนาด : -
สี : ขาว
บรรจุ : 1 ชิ้น
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้สำหรับแกลลอน 3.8 ลิตร