ฝา (Closer)

   ทาง บริษัทเชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด มีฝา สำหรับขวดทุกประเภท ทั้งแบบฝาพับ ฝาเกลียว ฝากด เหมาะสำหรับบรรจุแบบสัมผัสอาหารและเครื่องดื่ม สามารถพิมพ์โลโก้บนฝา หรือพิมพ์วันผลิต/วันหมดอายุ/Lot. No. เพิ่มได้ตามความต้องการ

   ฝาขวด PP
ฝาน้ำผลไม้ 1
close
รหัส : สค-ฝ15
พลาสติก : -
ขนาด : -
สี : ขาว
บรรจุ : 6 kg/แพค
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ปากแบบกด
ฝาน้ำผลไม้ 2 หมด
close
รหัส : สค-ฝ20
พลาสติก : -
ขนาด : -
สี : เขียว
บรรจุ : 6 kg/แพค
ลักษณะ : -
อื่นๆ : -
ฝาน้ำผลไม้ 3
close
รหัส : สค-ฝ34
พลาสติก : -
ขนาด : -
สี : เหลือง
บรรจุ : 6 kg/แพค
ลักษณะ : -
อื่นๆ : -
ฝาขวดสุกี้
close
รหัส : สค-ฝ45
พลาสติก : -
ขนาด : -
สี : -
บรรจุ : 6 kg/แพค
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้สำหรับขวดสุกี้ PP 200-300 ml