ฝา (Closer)

   ทาง บริษัทเชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด มีฝา สำหรับขวดทุกประเภท ทั้งแบบฝาพับ ฝาเกลียว ฝากด เหมาะสำหรับบรรจุแบบสัมผัสอาหารและเครื่องดื่ม สามารถพิมพ์โลโก้บนฝา หรือพิมพ์วันผลิต/วันหมดอายุ/Lot. No. เพิ่มได้ตามความต้องการ

   ฝาขวดเพท 30 mm
ฝาเพทสีฟ้า 1
close
รหัส : สค-ฝ36
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : ฟ้า
บรรจุ : 3000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 30 mm
ฝาเพทสีขาว 1
close
รหัส : สค-ฝ37
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : ขาว
บรรจุ : 3000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 30 mm
ฝาเพทสีส้ม 1
close
รหัส : สค-ฝ44
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : ส้ม
บรรจุ : 3000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 30 mm
ฝาเพทสีเขียวอ่อน 1
close
รหัส : สค-ฝ46
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : เขียวอ่อน
บรรจุ : 3000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 30 mm
ฝาเพทสีน้ำตาลเข้ม 1
close
รหัส : สค-ฝ48
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : น้ำตาลเข้ม
บรรจุ : 3000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 30 mm
ฝาเพทสีเหลือง 1
close
รหัส : สค-ฝ51
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : เหลือง
บรรจุ : 3000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 30 mm
ฝาเพทสีแดง 1
close
รหัส : สค-ฝ54
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : แดง
บรรจุ : 3000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 30 mm
ฝาเพทสีชมพู 1
close
รหัส : สค-ฝ64
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : ชมพู
บรรจุ : 3000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 30 mm
ฝาเพทสีดำ 1
close
รหัส : สค-ฝ67
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : ดำ
บรรจุ : 3000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 30 mm
ฝาเพทสีม่วง 1
close
รหัส : สค-ฝ68
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : ม่วง
บรรจุ : 3000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 30 mm
ฝาเพทสีเขียวเข้ม 1
close
รหัส : สค-ฝ69
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : เขียวเข้ม
บรรจุ : 3000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 30 mm
ฝาเพทสีน้ำเงิน 1
close
รหัส : สค-ฝ70
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : น้ำเงิน
บรรจุ : 3000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 30 mm
ฝาเพทสีน้ำตาลอ่อน 1
close
รหัส : สค-ฝ72
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : น้ำตาลอ่อน
บรรจุ : 3000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 30 mm
ฝาเพทสีฟ้าอ่อน 1
close
รหัส : สค-ฝ76
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : ฟ้าอ่อน
บรรจุ : 3000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 30 mm
ฝาเพทสีเทา 1
close
รหัส : สค-ฝ79
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : เทา
บรรจุ : 3000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 30 mm
ฝาเพทสีทอง 1
close
รหัส : สค-ฝ82
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : ทอง
บรรจุ : 3000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดปาก 30 mm