ฝา (Closer)

   ทาง บริษัทเชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด มีฝา สำหรับขวดทุกประเภท ทั้งแบบฝาพับ ฝาเกลียว ฝากด เหมาะสำหรับบรรจุแบบสัมผัสอาหารและเครื่องดื่ม สามารถพิมพ์โลโก้บนฝา หรือพิมพ์วันผลิต/วันหมดอายุ/Lot. No. เพิ่มได้ตามความต้องการ

   ฝาขวดเพทน้ำลัง
ฝาเพทน้ำลังสีฟ้า 3
close
รหัส : สค-ฝ80
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : ฟ้า
บรรจุ : 2000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดเพทน้ำลัง
ฝาเพทน้ำลังสีขาว 3
close
รหัส : สค-ฝ81
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : ขาว
บรรจุ : 2000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดเพทน้ำลัง
ฝาเพทน้ำลังสีม่วง 3
close
รหัส : สค-ฝ83
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : ม่วง
บรรจุ : 2000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดเพทน้ำลัง
ฝาเพทน้ำลังสีชมพู 3
close
รหัส : สค-ฝ84
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : ชมพู
บรรจุ : 2000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดเพทน้ำลัง
ฝาเพทน้ำลังสีเขียวอ่อน 3
close
รหัส : สค-ฝ88
พลาสติก : -
ขนาด : 30 mm
สี : เขียวอ่อน
บรรจุ : 2000 ชิ้น/กล่อง
ลักษณะ : -
อื่นๆ : ใช้เฉพาะขวดเพทน้ำลัง