Unsplashed background img 1
Company

บริษัท เชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำใน อุตสาหกรรมพลาสติกครบวงจรที่มี การเจริญเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง และยั่งยืนบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็น"ทางเลือกอันดับหนึ่งของลูกค้า" เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และ แนวคิดการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกและองค์กรสืบไป ทุกประเภท ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะอาดปลอดภัย และดำเนินการสอดคล้องกับ หลักคุณภาพสากล

“ภูมิใจบริการ มาตรฐานการผลิต”
Unsplashed background img 2
ผลิตภัณฑ์

"มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลาสติกครบวงจร"
Unsplashed background img 3
ประวัติ

   บริษัท เชียงใหม่อุตสหกรรมพลาสติก จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 70 ล้านบาท บริหารงานโดย นางสมศรี และ นายสมชาย ใช้ประทุม โรงงานปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88,88/1,88/2,88/3 หมู่ 3 ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดบรรจุน้ำพลาสติก ขวดบรรจุน้ำยา ถังน้ำ แกลอน ฝาจุก ทุกประเภท ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะอาดปลอดภัย และดำเนินการสอดคล้องกับหลักคุณภาพสากล

    บริษัท เชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนั้น ยังมีสาขาย่อยอยู่ที่จังหวัด แพร่ พะเยา และเชียงราย เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเฉพาะเขตภาคเหนืออย่างทั่วถึง ทั้งนี้ยังพร้อมให้บริการทั่วประเทศตลอดจนประเทศลาว และพม่าอีกด้วย โรงงานเรามีสถานที่ผลิตและให้บริการกว้างขวาง ที่จอดรถสะดวกสบาย มีระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัยช่วยในการจัดการระบบการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า ให้ถูกต้อง แม่นยำ โดยสอดคล้องกับระบบการขนส่งที่ควบคุมด้วย GPS ซึ่งทำให้ส่งสินค้าได้รวดเร็ว และตรงต่อเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพร้อมบริการแก่ลูกค้าให้ดีที่สุด


แผ่นพับ

สำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดสินค้า (ขวดพลาสติก, ขวดน้ำดื่ม, ขวดน้ำหวาน, ขวดน้ำผลไม้, ขวดบรรจุอื่นๆ ) สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (pdf file) โดยคลิ๊กที่ไอคอนด้านล่าง